jump to navigation

ગુલાબી આદમી છઈયે, રૂવાબી આદમી છઈયે !! – અમૃત “ઘાયલ” નવેમ્બર 30, 2006

Posted by Bhavin Gohil in અમૃત "ઘાયલ".
3 comments

ગુલાબી આદમી છઈયે, રૂવાબી આદમી છઈયે
અમે જુના જમાનાના શરાબી આદમી છઈયે

હળાહળ ઝેર હો અથવા મધુર અંગુરનો આસવ
મળે તે માણીએ, હાજર જવાબી આદમી છઈયે

(વધુ…)

Advertisements