jump to navigation

જૂની સ્મ્રુતીઓ એ રીતે વિસરાઈ જાય છે – રઈશ મનીઆર સપ્ટેમ્બર 16, 2007

Posted by Bhavin Gohil in રઈશ મનીઆર.
4 comments

જૂની સ્મૃતિઓ એ રીતે વીસરાઈ જાય છે
વસતાં નવું નગર, વનો વ્હેરાઈ જાય છે

નાના ઘસરકાઓની છે એક જ વિશેષતા,
કે મોટા ઘા ની નીચે એ ઢંકાઈ જાય છે (વધુ…)

Advertisements